Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες

Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες

Tο πρόγραμμα ABLS εισάγει μία προχωρημένη διαδικασία εκτίμησης ασθενούς ή τραυματία, για να βοηθήσει στη διαχείριση θυμάτων που έχουν τις αισθήσεις τους. Περιλαμβάνει επίσης μία καλύτερη μέθοδο ενοποίησης με το ΕΚΑΒ, καθώς και αρκετά εξειδικευμένα ζητήματα και δεξιότητες που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες. Είναι διάρκειας 24 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 3ετή ισχύ.


Δήλωσε συμμετοχή

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Α) Συστήματα Οργανισμού
 • Αναπνευστικό σύστημα
 • Κυκλοφορικό σύστημα
 • Μυοσκελετικό σύστημα
 • Νευρικό σύστημα
 • Δέρμα

Β) Προχωρημένη Εκτίμηση Ασθενή
 • Νομοθεσία
 • Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού
 • Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση
 • Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)
 • Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή
 • Βασικά ζωτικά σημεία
 • Λήψη αρτηριακής πίεσης
 • Συνεχιζόμενη εκτίμηση
 • Σακχαρόμετρο-Παλμικό οξύμετρο
Γ) Συνεργασία με ΕΚΑΒ
 • Αναφορά ενεργειών-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ
 • Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή

Δ) Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες
 • Χρήση ασκού εμφυσήσεων
 • Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα
 • Αναρρόφηση-Στοματοφαρυγγικός και ρινοφαρυγγικός αεραγωγός
 • Ακινητοποίηση κεφαλής-Νάρθηκες ακινητοποίησης-Φορεία
 • Αφαίρεση κράνους
 • Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
 • Διαλογή (Triage)
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας

Ε) Διαχείριση Ιατρικού Οξυγόνου