Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

ΚΑΡΠΑ- Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή(CPR-AED)

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκμάθηση της σωστής και ποιοτικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Σύμφωνα με τις στατιστικές στις Πρώτες Βοήθειες, η σωστή και ποιοτική ΚΑΡΠΑ σε συνδυασμό με τη χρήση του Αυτόματου εξωτερικού Απινιδωτή, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ατόμου που έχει υποστεί Καρδιακή Ανακοπή. Eίναι διάρκειας 6 ωρών και η πιστοποίηση του έχει 3ετή ισχύ.


Δήλωσε συμμετοχή

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

 • Νομοθεσία
 • Κατανόηση του ρόλου του Πρώτου Βοηθού
 • Ασφάλεια χώρου και βασικές αρχές ατομικής προστασίας
 • Αρχική Εκτίμηση ενός περιστατικού
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)
 • Αντιμετώπιση αναίσθητου πάσχοντα
 • Πως καθαρίζουμε τον αεραγωγό (Log Roll)
 • Θέση ανάνηψης
 • Αλυσίδα Επιβίωσης
 • Συνεχής εκτίμηση και φροντίδα
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας