Άμεσες Πρώτες Βοήθειες

Άμεσες Πρώτες Βοήθειες (EFA)

Είναι ένα πρόγραμμα διδασκαλίας Βασικών αρχών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για όλους τους πολίτες. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται, για να βοηθήσουμε κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, μέχρι να έρθουν οι επαγγελματίες διασώστες. Είναι διάρκειας 4 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.


Δήλωσε συμμετοχή

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

  • Νομοθεσία
  • Αρχική εκτίμηση του περιστατικού
  • Εστίαση στον αεραγωγό
  • Αντιμετώπιση πνιγμονής
  • Πώς να αντιμετωπίζουν έναν ασθενή ο οποίος δεν αναπνέει (ΚΑΡΠΑ)
  • Πώς να αντιμετωπίζουν έναν ασθενή ή τραυματία ο οποίος αναπνέει
  • Αντιμετώπιση τραύματος
  • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας