Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

Το πρόγραμμα Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες, αφορά μια σειρά από τεχνικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων για τα παιδιά και τα βρέφη. Οι πτώσεις και τραυματισμοί στα παιδιά, είναι αναπόφευκτοι και ευτυχώς οι περισσότεροι δεν είναι σοβαροί, αλλά είναι σημαντικό να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση. Το πρόγραμμα αυτό θα σας διδάξει απλές, σωτήριες τεχνικές και θα σας δώσει την ευκαιρία να εξασκήσετε τις πρακτικές δεξιότητες με τη μέθοδο των σεναρίων. Είναι διάρκειας 7 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 3ετή ισχύ.


Δήλωσε συμμετοχή

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

 • Νομοθεσία
 • Ασφάλεια χώρου
 • Αρχική εκτίμηση περιστατικού
 • Εστίαση στον αεραγωγό
 • Εστίαση στην αναπνοή
 • Εστίαση στην επανεκτίμηση
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) (για παιδιά και βρέφη)
 • Αντιμετώπιση αιμορραγίας – ρινορραγίας
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής (για παιδιά και βρέφη)
 • Θέση ανάνηψης
 • Καταπληξία (Σοκ) – Αναφυλαξία
 • Σπασμοί
 • Αλυσίδα επιβίωσης-Συνεχής εκτίμηση και φροντίδα
 • Τραύμα σε κεφάλι
 • Εγκαύματα μικρής έκτασης
 • Δηλητηριάσεις
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας