Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία

Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των Βασικών Πρώτων Βοηθειών, που πρέπει ο καθένας να γνωρίζει, για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να διατηρήσουμε στη ζωή το συνάνθρωπο, τον συνάδελφο, το συγγενή και το φίλο μας, όπου και όταν χρειαστεί, μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια. Είναι διάρκειας 8 ωρών, και η πιστοποίηση του έχει 3ετή ισχύ.


Δηλώστε συμμετοχή

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

 • Νομοθεσία
 • Ασφάλεια χώρου
 • Αρχική εκτίμηση περιστατικού
 • Εστίαση στον αεραγωγό
 • Εστίαση στην αναπνοή
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Αντιμετώπιση τραύματος και αιμορραγίας
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής
 • Θέση ανάνηψης
 • Καταπληξία (Σοκ)
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Εγκεφαλικό
 • Σπασμοί
 • Καρδιακή ανακοπή
 • Αναφορά στον αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ)
 • Αλυσίδα επιβίωσης-Συνεχής εκτίμηση και φροντίδα
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας