Εργασίες

Στο ΕΚΥΖ, μέσα από την πολυετή πείρα μας και στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, παρέχουμε πλέον και υπηρεσίες Εργασιών Συντήρησης σε Βιομηχανικούς χώρους και άλλες εγκαταστάσεις. Οι εργασίες εκτελούνται από ομάδα εξειδικευμένων εναεριτών, εξασφαλίζοντας πάντα το υψηλό επίπεδο στην παροχή όλων των υπηρεσιών μας.
Ενδεικτικά αναφέρονται: • Μη καταστροφικοί έλεγχοι, Παχυμετρήσεις με Υπέρηχους και Διεισδυτικά Υγρά
 • Εναέριες Εργασίες
 • Έλεγχος με Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone)
 • Έλεγχος διάβρωσης(Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, τσιμέντα, καπναγωγούς)
 • Συντήρηση - Επισκευή(Κεραίες, ανεμογεννήτριες, φράχτες, γέφυρες, καμινάδες)
 • Διατρήσεις( Μικρού - Μεσαίου - Μεγάλου βάθους)
 • Έλεγχοι σε Σιλό από Τρόφιμα η Τσιμέντα
 • Συντήρηση - Καθαρισμός Υαλοπετασμάτων
 • Επισκευή, συντήρηση και βαφή Πυργογερανών, Γερανογεφυρών και Πλωτών γερανών
 • Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικών δικτύων
 • Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών
 • Κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων σε προσόψεις
 • Τοποθέτηση Μεταλλικών Αγωγών
 • Γενικές βαφές
 • Τοποθέτηση φραχτών όλων των ειδών
 • Κοπή Υψηλών Δένδρων