Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία

Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν από ατυχήματα και ασθένειες σε χώρους εργασίας. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σωστά και με ασφάλεια τα έκτακτα περιστατικά υγείας, στο δικό τους χώρο εργασίας. Είναι διάρκειας 18 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.


Δήλωσε συμμετοχή

Στο πρόγραμμα διδάσκονται::

 • Παροχέας Πρώτων Βοηθειών (Υποχρεώσεις Παροχέα Στην Εργασία)
 • Νομικά Θέματα
 • Ασφάλεια Χώρου και βασικές αρχές ατομικής προστασίας
 • Χρησιμοποιώντας Φραγμούς
 • Κλήση Επαγγελματικής Βοήθειας
 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Δευτεροπαθής Καρδιακή Ανακοπή
 • Θωρακικές Συμπιέσεις
 • Αναπνοές Διάσωσης
 • Φροντίδα Για Καρδιακή Ανακοπή
 • > Αρχική εκτίμηση μη ανταποκρινόμενου ατόμου
 • > Θέση Ασφαλείας
 • > Πνιγμός
 • > ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις
 • > Προσέγγιση πολλαπλών παροχέων στην ΚΑΡΠΑ
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Πνιγμονή - Χρήση της Συσκευής Life Vac
 • Αρχική Εκτίμηση Ανταποκρινόμενου Ατόμου
 • Έλεγχος Αιμορραγίας
 • > Χρήση Tourniquet
 • > Χρήση Αιμοστατικών
 • > Εσωτερική Αιμορραγία
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση Καταπληξίας
 • > Εσωτερική Αιμορραγία
 • > Δευτερογενής Εκτίμηση
 • > Προειδοποιητικά Σημεία Σοβαρής Ασθένειας
 • > > Εγκεφαλικό
 • > > Άσθμα
 • > > Έμφραγμα
 • > Χορήγηση Οξυγόνου έκτακτης ανάγκης
 • > Μεγάλοι Μηχανισμοί Κάκωσης
 • > > Ακινητοποίηση ΑΜΣΣ
 • >Εγκαύματα (ελαφρά - σοβαρά)
 • >Λιποθυμία
 • >Σπασμοί
 • >Διάφοροι Τραυματισμοί (Ρινορραγία, ενσφηνωμένο αντικείμενο, Ακρωτηριασμός)
 • >Κακώσεις άκρων
 • >Σοβαρή Αλλεργική Αντίδραση-Αναφυλαξία
 • >Δηλητηρίαση
 • >Θερμική Εξάντληση
 • > Θερμοπληξία
 • >Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών
 • >Συνεχής Εκτίμηση Και Φροντίδα
 • >Συναισθηματική φόρτιση παροχέα Πρώτων Βοηθειών