Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία

Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν από ατυχήματα και ασθένειες σε χώρους εργασίας. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σωστά και με ασφάλεια, τόσο τα καθημερινά όσο και τα έκτακτα περιστατικά, στο δικό τους χώρο εργασίας. Είναι διάρκειας 21 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 3ετή ισχύ.


Δήλωσε συμμετοχή

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν:

 • Την ισχύουσα νομοθεσία του ρόλου του Πρώτου Βοηθού.
 • Την χρήση του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται στους χώρους εργασίας.
 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.
 • Παροχή ασφαλών , άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασιών.
 • Να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση ασθένειας ή Μεγάλων Μηχανισμών Κάκωσης και να χειριστούν ένα περιστατικό, έως ότου φτάσει η Εξειδικευμένη βοήθεια (ΕΚΑΒ).
 • Να μπορούν να διακρίνουν σε ποιο πάσχοντα πρέπει να χορηγήσουν ΚΑΡΠΑ, πώς να το κάνουν αυτό και ποια εναλλακτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν εάν δεν έχει ο διασώστης προστατευτικά μέσα.
 • Τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.
 • Πώς να ελέγξουμε μια αιμορραγία.
 • Πώς βοηθάμε έναν ασθενή με καταπληξία και πώς την αναγνωρίζουμε.
 • Πώς βοηθάμε κάποιον αλλεργικό ασθενή.
 • Ποιον ασθενή τοποθετούμε στην θέση ανάνηψης και ποιον αποφεύγουμε να τοποθετήσουμε.
 • Πώς βοηθάμε ένα ασθενή που πνίγεται από ξένο σώμα.
 • Πώς αναγνωρίζουμε μια καρδιακή προσβολή, ένα εγκεφαλικό και ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες του διασώστη.
 • Τα εγκαύματα (αιτίες και τύπος) και πώς να βοηθήσουν έναν τραυματία
 • Να βοηθήσουμε ένα τραυματία με τραύμα θώρακος, κακώσεις σπονδυλικής στήλης, τραύματα οφθαλμών και άλλες κακώσεις και τραυματισμούς.
 • Πώς να βοηθήσουμε έναν ασθενή με άσθμα ή διαβήτη.
 • Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων.
 • Επείγουσες μετακινήσεις.
 • Ακινητοποίηση και μεταφορά τραυματία.
 • Πώς αναγνωρίζουμε ένα θύμα με Υποθερμία, Θερμοπληξία, Θερμική εξάντληση.
 • Τι πρέπει να έχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών.
 • Συνεχής εκτίμηση και φροντίδα.
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας.