Διαχείριση Ιατρικού Οξυγόνου

Διαχείριση Ιατρικού Οξυγόνου

Στο πρόγραμμα διδάσκονται οι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και δεξιότητες για την Διαχείριση του Ιατρικού Οξυγόνου. Το Ιατρικό Οξυγόνο στις Πρώτες Βοήθειες παρέχεται σε πλήθος περιπτώσεων σοβαρών ασθενειών και τραυματισμών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην σωστή εκμάθηση της χρήσης του, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση ενός ασθενή ή τραυματία, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσής του. Είναι διάρκειας 4 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 3ετή ισχύ.


Δήλωσε συμμετοχή

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

  • Χρήση οξυγόνου σε επείγοντα περιστατικά
  • Εξοπλισμός παροχής οξυγόνου σε επείγοντα περιστατικά
  • Χρήση Παλμικού Οξύμετρου
  • Παροχή οξυγόνου σε ασθενή που δεν αναπνέει
  • Περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιούμε οξυγόνο
  • Κατανόηση των περιστάσεων κάτω από τις οποίες χρησιμοποιούμε την κάθε μάσκα παροχής οξυγόνου αναλόγως με τη φύση και την κατάσταση του τραυματία ή ασθενή.