E.K.Y.Z.

E.K.Y.Z.

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής

Tο Ε.Κ.Υ.Ζ. (Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής) και τα προγράμματα του κάτω από το “μοτο” « Μαθαίνω να Σώζω μια Ζωή», με συνεχή προσφορά και γνώση, από το 2003, διαθέτει έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στο ενεργητικό τους, που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση ατόμων ή ομάδων ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Οι εκπαιδευτές του Κέντρου είναι κάτοχοι πιστοποιήσεων από Διεθνής Οργανισμούς, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έχουν συμμετοχή ως εθελοντές, σε πολλές αποστολές Έρευνας & Διάσωσης, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Τα προγράμματα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC Guidelines) και της Διεθνούς Επιτροπής για την Αναζωογόνηση (ILCOR).

Ο Εξοπλισμός

Η υλικοτεχνική υποδομή των προγραμμάτων περιλαμβάνει:

- Εκπαιδευτικά προπλάσματα ενηλίκων, παιδικά και βρεφικά.
- Ειδικό πρόπλασμα διαχείρισης αεραγωγού.
- Μάσκες εμφυσήσεων (pocket mask) / Υποστρώματα
- Πλήρες εξοπλισμένα φαρμακεία
- Προτζέκτορες / Φορητούς Η/Υ
- Αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές
- Εκπαιδευτικούς αυτόματους απινιδωτές
- Συσκευές παροχής οξυγόνου
- Εξοπλισμό διάσωσης – φορεία – ορειβατικό εξοπλισμό
- Εκπαιδευτικά DVD
- Εγχειρίδια

Οι εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΥΖ είναι πλήρως εξοπλισμένες, έτσι ώστε να παρέχουν τις καλύτερες παροχές σε όλους τους εκπαιδευόμενους.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η καθημερινή ζωή κρύβει πολλούς κινδύνους, που απειλούν την ασφάλεια μας. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή η ύπαρξη ενός ατόμου γύρω μας με γνώσεις στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού. Ατύχημα μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε.
Πολύ σημαντικό είναι ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος αφού δεν υπάρχουν άτομα εκπαιδευμένα την στιγμή που χρειάζονται. Σε ποσοστό 71,7% του συνόλου των ατυχημάτων, οι πρώτες βοήθειες παρέχονται στο νοσοκομείο και όχι στο σημείο του συμβάντος, λόγω έλλειψης εκπαιδευμένων ατόμων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η συνειδητοποίηση από όλους της σπουδαιότητας της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών και η προσφορά γνώσης αντιμετώπισης ενός επείγοντος περιστατικού.
Μέσω των Κύκλων Προγραμμάτων εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται τα άτομα, έτσι ώστε με σωστούς χειρισμούς να μπορούν να διατηρήσουν κάποιον στην ζωή μέχρι να φτάσουν οι επαγγελματίες διασώστες του ΕΚΑΒ.

Το κοινωνικό πρόσωπο του ΕΚΥΖ

Μια από τις βασικές πεποιθήσεις του Ε.Κ.Υ.Ζ. είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον.
Έχοντας ως στόχο λοιπόν την λειτουργία του σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιεί:

- Δωρεάν παρουσιάσεις Πρώτων Βοηθειών και αντιμετώπισης σεισμού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλόγους και οργανισμούς
- Διασωστική κάλυψη εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων
- Πιλοτικά προγράμματα δημιουργίας ομάδων εκτάκτων αναγκών σε απομακρυσμένες περιοχές
- Κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, μέσω του Ε.Κ.Υ.Ζ. club


Νομοθεσία


Πρώτο μέλημα όλων των εταιρειών, των συλλόγων αλλά και των κρατικών φορέων πρέπει να είναι η υγεία και η ασφάλεια. Ο καθένας μας είναι εκτεθειμένος σε πλήθος κινδύνων, που απειλούν την υγεία του, την σωματική του ακεραιότητα ή ακόμα και την ίδια του την ζωή. Η φροντίδα για το αναπάντεχο απλώνεται σε ποικίλους τομείς:

• Κτηριακή ασφάλεια και προδιαγραφές κινδύνου και καταστροφών
• Μέλημα για την εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας στις Πρώτες Βοήθειες
• Εξειδικευμένη ασφάλεια (για την ηχορύπανση, σηματοδότηση επικίνδυνων χώρων κ.α.)

Πέρα από τον υπ’ αριθμό 3850/2.6.2010 νόμο «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων», βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας – Οδηγίας «ΠΛΑΙΣΙΟ», η παρουσία εκπαιδευμένων ατόμων στην παροχή Πρώτων βοηθειών, στη Πυρασφάλεια και στην Εκκένωση στον χώρο εργασίας καθίσταται απαραίτητη και πρωταρχική ενέργεια.


Ομάδες


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται σε ομάδες με ελάχιστο Δέκα (10) άτομα και μέγιστο Είκοσι (20) άτομα.


Τόπος υλοποίησης


Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ενδοεπιχειρησιακά ή εξωεπιχειρησιακά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ανάλογα με τις ανάγκες.