E.K.Y.Z.

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής - Ε.Κ.Υ.Ζ., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι το μεγαλύτερο κέντρο στην Ελλάδα από το 2003, όσον αφορά την παροχή:

- Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
- Υπηρεσιών Ελέγχου & Αξιολόγησης Υφιστάμενων δομών
- Εξοπλισμού και Εκπαίδευσης.

στους τομείς:

- Των Πρώτων Βοηθειών
- Της Ασφάλειας & Διάσωσης
- Της Πυρόσβεσης & Πυροπροστασίας
- Της Διαχείρισης περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης,
- Της προμήθειας Ιατρικών Μηχανημάτων αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων και όχι μόνο.

Τι θέλουμε να πετύχουμε

Η Αφετηρία, το Επίκεντρο και ο Πυρήνας των προσπαθειών μας στοχεύει στην Προστασία του Υπέρτατου Αγαθού της Ανθρώπινης Ζωής και της Σωματικής Ακεραιότητας, γεγονός που αποτελεί την δική μας μικρή συνεισφορά στην κοινωνία.

Μέσα από τις βασικές μας αρχές, της Ειλικρίνειας, Ταπεινότητας και Ακεραιότητας, προσπαθούμε διαρκώς να ανακαλύψουμε καινοτόμους τρόπους κάλυψης των αναγκών των πελατών μας, παραμένοντας παράλληλα βαθιά ριζωμένοι στις βασικές μας αξίες. Η προσέγγισή μας είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα προσαρμοσμένη ώστε να ταιριάζει σε κάθε μοναδικό μας πελάτη, υφιστάμενο και μελλοντικό. Για εμάς αυτό μεταφράζεται στο να πράττουμε “το πρέπον” από την πρώτη στιγμή, αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας, παραμένοντας όμως πάντα αποτελεσματικοί και διατηρώντας απαράμιλλα πρότυπα.

Ο τρόπος που λειτουργούμε επιχειρηματικά είναι εξίσου σημαντικός με αυτό που κάνουμε. Οι βασικές μας αξίες είναι οι αρχές που μας καθοδηγούν καθημερινά, επιτρέποντας στους πελάτες μας να νιώθουν ασφαλείς και σίγουροι για την επιλογή τους. Στα πλαίσια αυτά και θέλοντας να είμαστε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι αμεσότερα στις απαιτήσεις τους, έχουμε συνεργάτες στην Αθήνα, στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Ρόδο.

Μοναδικότητα - Καινοτομία

Διαρκώς αναζητούμε στην παγκόσμια αγορά ιατρικά καινοτόμα τεχνολογικά θαύματα, τα οποία αφού αξιολογούμε με βάση διεθνή πρότυπα, φροντίζουμε να τα παρέχουμε στους πελάτες μας.

 

Χτίζουμε Εμπιστοσύνη!

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας. Παραμένουμε δίπλα σας για κάθε ανάγκη εκπαίδευσης.

Σκοπός των προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών και άλλων Εξειδικευμένων Προγραμμάτων που προσφέρει το ΕΚΥΖ είναι η συνειδητοποίηση από όλους της σπουδαιότητας της γνώσης αντιμετώπισης ενός επείγοντος περιστατικού.

Μέσω των Κύκλων Προγραμμάτων μας εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται άτομα και εργασιακές ομάδες ώστε με σωστούς χειρισμούς να μπορούν να διατηρήσουν κάποιον στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι επαγγελματίες διασώστες.

Νομοθεσία


Πρώτο μέλημα όλων των εταιρειών, των συλλόγων αλλά και των κρατικών φορέων πρέπει να είναι η υγεία και η ασφάλεια. Ο καθένας μας είναι εκτεθειμένος σε πλήθος κινδύνων, που απειλούν την υγεία του, την σωματική του ακεραιότητα ή ακόμα και την ίδια του την ζωή. Η φροντίδα για το αναπάντεχο απλώνεται σε ποικίλους τομείς:

• Κτηριακή ασφάλεια και προδιαγραφές κινδύνου και καταστροφών
• Μέλημα για την εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας στις Πρώτες Βοήθειες
• Εξειδικευμένη ασφάλεια (για την ηχορύπανση, σηματοδότηση επικίνδυνων χώρων κ.α.)

Πέρα από τον υπ’ αριθμό 3850/2.6.2010 νόμο «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων», βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας – Οδηγίας «ΠΛΑΙΣΙΟ», η παρουσία εκπαιδευμένων ατόμων στην παροχή Πρώτων βοηθειών, στη Πυρασφάλεια και στην Εκκένωση στον χώρο εργασίας καθίσταται απαραίτητη και πρωταρχική ενέργεια.
Κατεβάστε τη νομοθεσία από εδώ: Νομοθεσία


Εξοπλισμός Διάσωσης


Το κέντρο μας έχει την δυνατότητα να προμηθεύσει τους χώρους εργασίας αλλά ιδιώτες με εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών, Διάσωσης και οτιδήποτε έχει σχέση με την Ασφάλεια. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποια εξ αυτών στο κατάστημα μας, στην αντίστοιχη ενότητα ΚατάστημαΤόπος υλοποίησης


Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται είτε ενδοεπιχειρησιακά σε όλη την Ελλάδα, είτε εξωεπιχειρησιακά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ανάλογα με τις ανάγκες.
Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα Απομακρυσμένης Ασύγχρονης και Σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω internet και της πλατφόρμας Courses Online.