Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες – EKYZ

Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες

Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Είναι διάρκειας 24 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.

Tο πρόγραμμα εισάγει μία προχωρημένη διαδικασία εκτίμησης ασθενούς ή τραυματία, για να βοηθήσει στη διαχείριση θυμάτων που έχουν τις αισθήσεις τους. Περιλαμβάνει επίσης μία καλύτερη μέθοδο ενοποίησης με το ΕΚΑΒ, καθώς και αρκετά εξειδικευμένα ζητήματα και δεξιότητες που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες.

Κατάλληλο για Εθελοντές Διασώστες και Ομάδες Διάσωσης σε χώρους εργασίας που διαθέτουν ασθενοφόρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του, η ολοκλήρωση του προγράμματος Ολοκληρωμένες Πρώτες Βοήθειες για ενήλικες.


Δηλώστε συμμετοχή

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Α) Συστήματα Οργανισμού

 • Αναπνευστικό σύστημα
 • Κυκλοφορικό σύστημα
 • Μυοσκελετικό σύστημα
 • Νευρικό σύστημα
 • Δέρμα

Β) Προχωρημένη Εκτίμηση Ασθενή

 • Νομοθεσία
 • Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού
 • Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση
 • Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)
 • Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή
 • Βασικά ζωτικά σημεία
 • Λήψη αρτηριακής πίεσης
 • Συνεχιζόμενη εκτίμηση
 • Σακχαρόμετρο-Παλμικό οξύμετρο

Γ) Συνεργασία με ΕΚΑΒ

 • Αναφορά ενεργειών-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ
 • Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή

Δ) Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες

 • Χρήση ασκού εμφυσήσεων
 • Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα
 • Αναρρόφηση-Στοματοφαρυγγικός και ρινοφαρυγγικός αεραγωγός
 • Ακινητοποίηση κεφαλής-Νάρθηκες ακινητοποίησης-Φορεία
 • Αφαίρεση κράνους
 • Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
 • Διαλογή (Triage)
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας

Ε) Διαχείριση Ιατρικού Οξυγόνου