Προστασία αναπνοής σε βιομηχανικό περιβάλλον

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 5 ώρες Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Οι Κίνδυνοι για το αναπνευστικό σύστημα στην εργασία, το νομικό πλαίσιο για την προστασία της αναπνοής και τα κατάλληλα μέσα προστασίας είναι θέματα πρωταρχικής σημασίας στον βιομηχανικό χώρο.


Δήλωσε συμμετοχή

Θεματολογία:

• Εισαγωγή

• Το αναπνευστικό σύστημα

• Κίνδυνοι για το αναπνευστικό σύστημα κατά την εργασία

• Επαγγελματικές ασθένειες σε σχέση με το αναπνευστικό σύστημα

• Ορολογία σε σχέση με τα όρια έκθεσης και την προστασία της αναπνοής

• Νομικό πλαίσιο για την προστασία της αναπνοής στον επαγγελματικό χώρο

• Πολιτική της επιχείρησης σε σχέση με την προστασία της αναπνοής

• Ανάπτυξη προγράμματος προστασίας της αναπνοής για την επιχείρηση

• Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Έλεγχος Αποτελεσματικότητας και Εφαρμογής προγράμματος,

• Αξιολόγηση του προγράμματος προστασίας της αναπνοής για την επιχείρηση

• Καθορισμός επικίνδυνων για την αναπνοή ουσιών

• Μέτρηση επιπέδων επικίνδυνων για την αναπνοή ουσιών

• Επιλογή κατάλληλου μέσου προστασίας της αναπνοής για τον εργασιακό χώρο

• Ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση

• Μέσα Ατομικής Προστασίας - Κατηγορίες

• Μέσα Ατομικής Προστασίας της Αναπνοής

• Συσκευές Φιλτραρίσματος Αέρα

• Συσκευές παροχής αναπνεύσιμου αέρα

• Προϋποθέσεις χρήσης

• Αναλώσιμες Μάσκες Σωματιδίων Σταγονιδίων – Φιλτρόμασκες

• Μάσκες Ημίσεως Προσώπου με Διηθητικά φίλτρα

• Δοκιμή στεγανότητας

• Προσωπίδες πλήρους επικάλυψης του προσώπου με διηθητικά φίλτρα

• Συσκευές φιλτραρίσματος αέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση (Powered Air Purifying Respirators - PARP)

• Συσκευές αναπνοής με σταθερή παροχή αέρα από δίκτυο (Supplied Air Respirators-SAR)

• Αυτόνομες Αναπνευστικές Συσκευές- (Self Contained Breathing Apparatus)

• Ποιότητα Αναπνεύσιμου Αέρα

• Πρακτική εφαρμογής προσωπίδων / συσκευών*

• Προ χρήσης έλεγχοι

• Καθαρισμός / Απολύμανση

• Συντήρηση / Αποθήκευση

• Απόρριψη

*Αφορά τον εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρηση.