Αναγνώριση - Ανταπόκριση σε βομβιστική απειλή & ομηρία

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 6 ώρες

Εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλειας που παρέχει την απαραίτητη γνώση για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών (βομβιστικών, τηλεφωνικών, ύποπτο δέμα), καθώς και για καταστάσεις ομηρίας.

Διδάσκονται οι ενδεδειγμένες ενέργειες και βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούμε.


Δήλωσε συμμετοχή

Θεματολογία:

• Αυτοσχέδια βόμβα/Αυτοσχέδιος Εκρηκτικός Μηχανισμός (Α.Ε.Μ.)/

• Αυτοσχέδιος Εμπρηστικός μηχανισμός

• Πότε πιθανολογείται η ύπαρξη Α.Ε.Μ.

• Πότε χαρακτηρίζεται ένα αντικείμενο ως πιθανός Α.Ε.Μ.

• Πότε το ασυνόδευτο αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως πιθανός Α.Ε.Μ.

• Πιθανοί στόχοι

• Μεθοδολογία δραστών

• Ενέργειες για την επισήμανση ύποπτων δεμάτων ή άλλων αντικειμένων

• Διεξαγωγή προληπτικών ερευνών

• Ενέργειες μετά την επισήμανση ύποπτων αντικειμένων

• Ανταπόκριση σε βομβιστική απειλή (απειλητικό τηλεφώνημα)

• Ενέργειες μετά την έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας

• Διαχείριση ύποπτου ταχυδρομείου

• Αναγνώριση ύποπτου ταχυδρομείου

• Δείκτες ύποπτου ταχυδρομείου

• Αναγνώριση Βομβών

• Ενδεικνυόμενες Ενέργειες –Βέλτιστες Πρακτικές

• Διαχειριστική Ανταπόκριση - Ενέργειες Υπευθύνου Ασφάλειας

• Καταστάσεις ομηρίας

• Γενικά χαρακτηριστικά των δραστών

• Ψυχολογικά χαρακτηριστικά των δραστών

• Τα στάδια της ομηρίας

• Μηχανισμοί άμυνας-Μεταβλητές

• Κατηγορίες ομήρων

• Μετά τη λύση της ομηρίας