Διάσωση Με Χρήση Αναπνευστικών Συσκευών – EKYZ

Διάσωση Με Χρήση Αναπνευστικών Συσκευών

Διάσωση Με Χρήση Αναπνευστικών Συσκευών

Πολλά περιστατικά θανάτων και σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων , συμβαίνουν ενώ αυτοί εργάζονται σε κλειστούς χώρους. Υπολογίζεται ότι το 60% των θανάτων, αφορά σε άτομα που επεμβαίνουν για να βοηθήσουν σε κάποιο έκτακτο περιστατικό που συνέβη σε κλειστό χώρο, ενώ δεν έχουν επαρκείς γνώσεις.
Διάρκεια προγράμματος: 3-5 ημέρες

Ενότητες Θεωρίας & Πρακτικής
• Περιορισμένοι Χώροι – Εισαγωγή
• Σκοπός εισόδου
• Προσδιορισμός εκτίμηση κινδύνων
• Διαδικασία ασφαλούς εισόδου –εξόδου , προσδιορισμός κινδύνων.
• Ανάλυση κινδύνων
• Επίπεδα κινδύνου και διαδικασίες
• Εκρηκτικές και εύφλεκτές ατμόσφαιρες – Διαδικασίες
• Έλεγχος εξοπλισμού
• Εξαερισμός εμπλουτισμός χώρου
• Εκκαθάριση χώρου
• ΜΑΠ
• Δημιουργία Ομάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
• Επιλογή μελών – κριτήρια
• Σύνταξη – οργάνωση ΟΑΕΑ
• ΟΑΕΑ Captain
• Φυσιολογία αναπνοής
• SCBA εισαγωγή και χρήση
• Gas detectors ανιχνευτές αερίων – επιλογή και χρήση
• Είσοδος – Έξοδος της ΟΑΕΑ
• Επιλογή – Χρήση εξοπλισμού
- Φορείο κάθετης ανύψωσης SKED
- Ακινητοποίηση Θύματος στο φορείο
- Αγκυρώσεις
- Χρήση Τρίποδα Ανύψωσης


Δήλωσε συμμετοχή