Διάσωση Με Χρήση Αναπνευστικών Συσκευών

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 3-5 ημέρες

Πολλά περιστατικά θανάτων και σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων , συμβαίνουν ενώ αυτοί εργάζονται σε κλειστούς χώρους.

Υπολογίζεται ότι το 60% των θανάτων, αφορά σε άτομα που επεμβαίνουν για να βοηθήσουν σε κάποιο έκτακτο περιστατικό που συνέβη σε κλειστό χώρο, ενώ δεν έχουν επαρκείς γνώσεις.


Δήλωσε συμμετοχή

Ενότητες Θεωρίας & Πρακτικής:

• Περιορισμένοι Χώροι – Εισαγωγή

• Σκοπός εισόδου

• Προσδιορισμός εκτίμηση κινδύνων

• Διαδικασία ασφαλούς εισόδου –εξόδου , προσδιορισμός κινδύνων.

• Ανάλυση κινδύνων

• Επίπεδα κινδύνου και διαδικασίες

• Εκρηκτικές και εύφλεκτές ατμόσφαιρες – Διαδικασίες

• Έλεγχος εξοπλισμού

• Εξαερισμός εμπλουτισμός χώρου

• Εκκαθάριση χώρου

• ΜΑΠ

• Δημιουργία Ομάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

• Επιλογή μελών – κριτήρια

• Σύνταξη – οργάνωση ΟΑΕΑ

• ΟΑΕΑ Captain

• Φυσιολογία αναπνοής

• SCBA εισαγωγή και χρήση

• Gas detectors ανιχνευτές αερίων – επιλογή και χρήση

• Είσοδος – Έξοδος της ΟΑΕΑ

• Επιλογή – Χρήση εξοπλισμού

- Φορείο κάθετης ανύψωσης SKED

- Ακινητοποίηση Θύματος στο φορείο

- Αγκυρώσεις

- Χρήση Τρίποδα Ανύψωσης