Εκπαίδευση – EKYZ

Εκπαίδευση

Κατηγορίες

Πρώτες Βοήθειες


Η παρουσία ενός εκπαιδευμένου ατόμου στις ΠΒ, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης κάποιου συνανθρώπου μας, όταν αυτός κινδυνεύει.


Περισσότερα

Διαχείριση Κρίσεων


Σε εποχές που οι καταστροφές διαδέχονται ή μία την άλλη, οι γνώσεις και οι διαδικασίες που θα αναπτύξει ο καθένας μας, θα βοηθήσουν είτε την κοινωνία γενικά ή την εταιρεία στην οποία εργάζονται ή και το ίδιο τους το σπίτι.


Περισσότερα

Διάσωση


Η γνώση τεχνικών διάσωσης, μπορεί να φανεί χρήσιμη είτε για να βοηθήσουμε έναν φίλο μας, ή έναν συνάδελφο μας ή ακόμη και τον ίδιο μας τον εαυτό.


Περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια


Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μίας επιχείρησης.


Περισσότερα