Διαχείριση Kρίσεων – EKYZ

Διαχείριση Kρίσεων

Διαχείριση Kρίσεων

Τα Περιστατικά Εκτάκτου Ανάγκης είναι καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται συχνά στην καθημερινή μας ζωή και κυρίως στο χώρο στον οποίο εργαζόμαστε αφού σε αυτόν περνούμε αρκετό από το χρόνο μας. Όταν σε μία εταιρεία ή οργανισμό συμβεί ένα περιστατικό, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι η διαχείριση κρίσεων. Αναπόφευκτα, όλες οι εταιρείες ή οργανισμοί μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με μία κατάσταση κρίσης η οποία να οφείλεται είτε σε φυσικά φαινόμενα όπως σεισμό, πλημμύρα, είτε σε ανθρωπογενείς καταστάσεις όπως βία, εκβιασμοί, εγκληματικότητα, πυρκαγιά, είτε από τεχνικές βλάβες όπως διαρροές επικίνδυνων υλικών, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος (παρουσίαση προβλήματος στις γεννήτριες) κ.α. Τέτοια περιστατικά αυξάνουν την ανάγκη της εταιρείας ή του οργανισμού να είναι προετοιμασμένη και καταρτισμένη στις υφιστάμενες διαδικασίες. Ανεξάρτητα από το βαθμό τηςκρίσης οι άμεσες συνέπειες καθώς και οι έμμεσες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας. Ακόμη και η συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι σημαντική ως προςτη διατήρηση της φήμης τους.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την προετοιμασία και ανάλυση υφιστάμενων διαδικασιών και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων.


Δήλωσε συμμετοχή

Μέρος Α: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Προαιρετικά)

Στο πρώτο μέρος θα μελετηθούν οι υφιστάμενες επείγουσες διαδικασίες, θα γίνει ανάλυση αναγκών, θα ληφθούν εισηγήσεις για περιθώρια βελτίωσης και θα δοθούν στον υπεύθυνο σας πριν την εκπαίδευση.

Μέρος Β: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μετά από την επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων (έως 24 άτομα σε κάθε group) θα προγραμματιστεί εκπαίδευση (1έως 3 ημέρες) οποία έχει στόχο :
• Την ομαλή αντιμετώπιση πιθανών επειγόντων περιστατικών σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.
• Την προστασία της ανθρώπινης ζωής κατά τη διάρκεια της κρίσης.
• Την προστασία της περιουσίας του οργανισμού ή της εταιρείας.
• Τη διασφάλιση της καλής της φήμης.
• Την τήρηση της νομοθεσίας «3850 της 2/6/2010».

Επίσης στο πρόγραμμα διδάσκονται:
• Πυρκαγιά, Πυρασφάλεια κτηρίων, Πυρόσβεση και χειρισμός εκτάκτων καταστάσεων. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς κατά την διάρκεια της νύχτας, Φωτιά σε γειτονικό κτήριο ή περιοχή, Έξοδοι κινδύνου, Σημεία Συγκέντρωσης, Διαδικασία εκκένωσης κτηρίου. Διαδικασίες και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πλάνο Επειγόντων Περιστατικών.
• Σεισμός, (πως να προστατεύσω τον εαυτό μου) Πλημμύρα (προετοιμασία και αντιμετώπιση), Καταιγίδα, Τσουνάμι, Τρομοκρατική επίθεση, Βία, Εκβιασμοί, Απειλή Βόμβας.
• Διαφυγή από κλειστούς χώρους (όπου υπάρχουν), Διαφυγή μετά από διαρροή τοξικών αερίων, Διαφυγή με χρήση αναπνευστικών συσκευών (όπου απαιτείται).
• Διαρροή επικίνδυνων υλικών, Διαρροή πετρελαίου (αν υπάρχει).
• Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Κατάρρευση μέρους των κτηριακών εγκαταστάσεων.
• Έκρηξη βόμβας
• Ραδιολογικού ή πυρηνικού Συμβάντος.
• Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
• Διαδικασίες πρώτων βοηθειών, Διαδικασίες ΑΕΑ, Ατυχήματα, Επιδημία ή μολυσματική ασθένεια, Τροφική Δηλητηρίαση, Τραυματισμός, Αυτοκτονία, Θάνατος.
• Αντιμετώπιση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
*Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.