Άμεσες Πρώτες Βοήθειες – EKYZ

Άμεσες Πρώτες Βοήθειες

Άμεσες Πρώτες Βοήθειες

Είναι ένα θεωρητικό πρόγραμμα διδασκαλίας Βασικών αρχών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για όλους τους πολίτες. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται, για να βοηθήσουμε κάποιον που χρειάζεται άμεση βοήθεια, μέχρι να έρθουν οι επαγγελματίες διασώστες.

Κατάλληλο για όσους δεν μπορούν να διαθέσουν πολύ χρόνο, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για να βοηθήσουν ένα συνάνθρωπό τους.

Είναι διάρκειας 4 ωρών, εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί στην τάξη και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.
Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.


Δηλώστε συμμετοχή

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

  • Νομοθεσία
  • Αρχική εκτίμηση του περιστατικού
  • Πώς να διατηρήσουμε στην ζωή ένα άτομο το οποίο δεν αναπνέει (ΚΑΡΠΑ)
  • Αντιμετώπιση πνιγμονής
  • Πώς να αντιμετωπίζουν έναν ασθενή ή τραυματία ο οποίος αναπνέει
  • Αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας
  • Αντιμετώπιση καταπληξίας
  • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας