ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το κοινωνικό πρόσωπο του ΕΚΥΖ

Μια από τις βασικές πεποιθήσεις του Ε.Κ.Υ.Ζ. είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον.

Έχοντας ως στόχο λοιπόν την λειτουργία του σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιεί:

- Δωρεάν παρουσιάσεις Πρώτων Βοηθειών και αντιμετώπισης σεισμού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλόγους και οργανισμούς

- Διασωστική κάλυψη εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων

- Πιλοτικά προγράμματα δημιουργίας ομάδων εκτάκτων αναγκών σε απομακρυσμένες περιοχές

- Κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, μέσω του Ε.Κ.Υ.Ζ. club