ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η καθημερινή ζωή κρύβει κινδύνους, που απειλούν την ασφάλεια μας.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή η ύπαρξη ενός ατόμου γύρω μας με γνώσεις στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού. Ατύχημα μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε.

Πολύ σημαντικό είναι ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος αφού δεν υπάρχουν άτομα εκπαιδευμένα την στιγμή που χρειάζονται. Σε ποσοστό 71,7% του συνόλου των ατυχημάτων, οι πρώτες βοήθειες παρέχονται στο νοσοκομείο και όχι στο σημείο του συμβάντος, λόγω έλλειψης εκπαιδευμένων ατόμων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η συνειδητοποίηση από όλους της σπουδαιότητας της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών και η προσφορά γνώσης αντιμετώπισης ενός επείγοντος περιστατικού.

Μέσω των Κύκλων Προγραμμάτων εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται τα άτομα, έτσι ώστε με σωστούς χειρισμούς να μπορούν να διατηρήσουν κάποιον στην ζωή μέχρι να φτάσουν οι επαγγελματίες διασώστες του ΕΚΑΒ.