Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες Για Ενήλικες – EKYZ

Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες Για Ενήλικες


Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες για Ενήλικες

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των Βασικών Πρώτων Βοηθειών, που πρέπει ο καθένας να γνωρίζει, για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να διατηρήσουμε στη ζωή το συνάνθρωπο, τον συνάδελφο, το συγγενή ή τον φίλο μας όπου και όταν χρειαστεί, μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια.

Κατάλληλο για χώρους με χαμηλή επικινδυνότητα σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Είναι διάρκειας 8 ωρών εφόσον πραγματοποιηθεί στην τάξη, και η πιστοποίηση του έχει 2ετή ισχύ.
Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.


Δηλώστε συμμετοχή