Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων – EKYZ

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Διάρκεια Κατάρτισης: 2 ώρες.
Στο πρόγραμμα διδάσκονται:
· Ιεραρχία σχεδίου
· Κέντρο λήψεων κλήσεων
· Συντονιστής ΣΑΕΚ
· Συντονιστής επικοινωνίας
· Συντονιστής Πυρασφάλειας
· Συντονιστής Διάσωσης
· Συντονιστής Προσωπικού


Δήλωσε συμμετοχή