Βασική εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς με τα βασικά μέσα Πυρόσβεσης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να επέμβουν άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε ένα ανάλογο περιστατικό. Οι συμμετέχοντες λαλμβάνουν ανάλογο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Απευθύνεται σε: Υπεύθυνους Πυρασφάλειας, Πυρόσβεσης και Εκκένωσης χώρων, Υπεύθυνους Υγιεινής & Ασφάλειας, Τεχνικούς Ασφαλείας, Ομάδες Διάσωσης στον εργασιακό χώρο, και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να λάβει ανάλογες γνώσεις.


Δήλωσε συμμετοχή
Θεματικές ενότητες:
 • Νομοθεσία σχετιζόμενη με την ομάδα πυρασφάλειας
 • Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας
 • Καθήκοντα μελών ομάδας Πυρασφάλειας
 • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας
 • Ασκήσεις και Επανεκπαιδεύσεις
 • Συνεργασία με φορείς εκτάκτων αναγκών
 • Εισαγωγή στην πυρόσβεση
 • Καύση
 • Πυρκαγιά
 • Κατηγορίες Πυρκαγιών
 • Βασικές αρχές πυρόσβεσης
 • Κατασβεστικά Μέσα και Υλικά
 • Μέθοδοι Πυρόσβεσης
 • Παθητική-Ενεργητική πυροπροστασία-Βασικές Αρχές και έννοιες
 • Σταθερά συστήματα ανίχνευσης / πυρόσβεσης
 • Φορητά μέσα Πυρόσβεσης
 • Πυροσβεστήρες
 • Αρχές χρήσης πυροσβεστήρων
 • Έλεγχος πυροσβεστήρων
 • Νομικό πλαίσιο
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Εγκαταστάσεις ύδατος
 • Τακτική χρήσης εγκαταστάσεων Ύδατος
 • Αφροί Πυρόσβεσης
 • Εγκαταστάσεις αφρού
 • Εκκένωση εγκαταστάσεων
 • Βασικοί ορισμοί και έννοιες
 • Ρόλοι συντονιστών εκκένωσης
 • Σχέδια εκκένωσης
 • Διαδικασίες και Μέσα