Προχωρημένη εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης – EKYZ

Προχωρημένη εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης

Προχωρημένη εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον εργασιακό χώρο, με χρήση Πυροσβεστήρων. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε ένα ανάλογο περιστατικό έκτακτης ανάγκης.


Απευθύνεται σε:

Υπεύθυνους Πυρασφάλειας, Πυρόσβεσης και Εκκένωσης χώρων, Υπεύθυνους Υγιεινής & Ασφάλειας, Τεχνικούς Ασφαλείας, Ομάδες Διάσωσης στον εργασιακό χώρο.

Δήλωσε συμμετοχή

1η ημέρα

Καλύπτεται το θεωρητικό κομμάτι και δίνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία της αναπνοής, την πυρκαγιά, είδη πυρκαγιάς, είδη αερίων και ειδικούς κινδύνους. Γίνεται παρουσίαση των πυροσβεστήρων και των αναπνευστικών συσκευών.

2η ημέρα

Πρακτική εξάσκηση σε ανοιχτό χώρο. Χρήση Πυροσβεστήρων και κατάσβεση πυρκαγιάς