Προχωρημένη εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες

Το Πρόγραμμα βασίζεται στα Διεθνή πρότυπα Πυρόσβεσης στη Βιομηχανία. Καλύπτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο κάθε εμπλεκόμενος σε μία ανάλογη κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και την ορθή και ασφαλή χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Απευθύνεται σε: Υπεύθυνους Πυρασφάλειας, Πυρόσβεσης και Εκκένωσης χώρων, Υπεύθυνους Υγιεινής & Ασφάλειας, Τεχνικούς Ασφαλείας, Ομάδες Διάσωσης στον εργασιακό χώρο.


Δήλωσε συμμετοχή


Την πρώτη ημέρα διδάσκονται οι ενότητες της Βασικής Εκπαίδευσης και τη δεύτερη ημέρα διδάσκεται η παρακάτω θεματολογία:


 • Κουβέρτες Πυρόσβεσης
 • Υλικά εγκαταστάσεων ύδατος
 • Ανάπτυξη εγκαταστάσεων ύδατος
 • Βολές προσέγγισης
 • Βολές προσβολής
 • Βολές προστασίας-ψύξης
 • Βολές Αυτόδιάσωσης - Αυτοπροστασίας
 • Βολές διάσωσης
 • Φραγμοί ύδατος • Υλικά εγκαταστάσεων αφρού*
 • Ανάπτυξη εγκαταστάσεων αφρού
 • Βολές αφρού
 • Πρακτική στην έρευνα σε χώρο με χαμηλή ορατότητα
 • Αυτοδιάσωση σε χώρο με χαμηλή ορατότητα
 • Πρακτική διάσωσης θύματος σε χώρο με χαμηλή ορατότητα
 • Σενάριο Προσέγγισης, πυρόσβεσης και διάσωσης με χρήση εγκαταστάσεων ύδατος.
 • Σενάριο διάσωσης εγκλωβισμένων ατόμων σε χώρο με χαμηλή ορατότητα

*Αφορά τον εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρηση