Γιατροί εργασίας

Σύμφωνα με τον Ν. 1568/85 και τα Π.Δ. 294/88, 17/96 και 159/99 οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους πρέπει να έχουν "γιατρό εργασίας". Συνεργαζόμαστε Πανελλαδικά μ ένα άρτια καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό Γιατρών Εργασίας βοηθώντας κάθε επιχείρηση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την ENVIROMETRICS Ε.Π.Ε.


Ενδιαφέρομαι