Πυρόσβεση Σε Βιομηχανικούς Χώρους

Το Πρόγραμμα βασίζεται στα Διεθνή πρότυπα Πυρόσβεσης στη Βιομηχανία, με τη χρήση Αναπνευστικών Συσκευών. Καλύπτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο κάθε εμπλεκόμενος σε μία ανάλογη κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και την ορθή και ασφαλή χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού. Είναι διάρκειας 48 ωρών (6 ημέρες), η πιστοποίησή του έχει 3ετή ισχύ και κάθε γκρουπ αποτελείται από 8 άτομα.


Δήλωσε συμμετοχή

Ενότητες Προγράμματος:

Η 1η και η 2η μέρα καλύπτουν όλο το θεωρητικό κομμάτι και πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη φυσιολογία της αναπνοής, την πυρκαγιά, είδη πυρκαγιάς, είδη αερίων και ειδικούς κινδύνους. Σε αυτό το κομμάτι επίσης περιλαμβάνονται η ατμοσφαιρική μόλυνση, τι είναι το σετ Αναπνευστικών συσκευών, πώς λειτουργεί, ποια είναι τα μέρη του σετ Αναπνευστικών συσκευών κ.α.

Την 3η και 4η μέρα όλοι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν, να συναρμολογούν, να καθαρίζουν και να φορούν την αναπνευστική συσκευή, συμπεριλαμβάνοντας και τις δοκιμές του εξοπλισμού. Στη συνέχεια όλοι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πως λειτουργεί ο εξοπλισμός πυρόσβεσης που έχουν (οχήματα, μάνικες, ακροφύσια κτλ). Γίνεται πρακτική σε όλο τον εξοπλισμό.

Την 5η και την 6η μέρα εκπαιδεύονται στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις, περιλαμβάνοντας πυρκαγιά σε τούνελ, βιομηχανική πυρκαγιά, είσοδο σε περιορισμένο χώρο με χρήση αναπνευστικής συσκευής, έρευνα και διάσωση με κλειστά μάτια σε κτίριο, θάλαμοι πυρκαγιάς σε πλοίο, πλάνο έρευνας και διάσωσης κ.α.

*Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες τις εταιρείας.