Lockout-Tagout – EKYZ

Lockout-Tagout

Lockout - Tagout

Το Lockout - Tagout είναι μια διαδικασία για την ασφάλεια, την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων ή ηλεκτρικών συστημάτων, σε περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να τραυματιστούν από την απροσδόκητη εκκίνηση, ή ενεργοποίηση του εξοπλισμού.
Ισχύει για όλες τις πηγές ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών, υδραυλικών, χημική, θερμική, ακόμη και τη βαρύτητα. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Lockout – Tagout μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των εργαζομένων, διασφαλίζοντας ότι οι μηχανές και τα κυκλώματα έχουν κλείσει ή απενεργοποιηθεί σωστά μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Διάρκεια προγράμματος: 6 ώρες

Ενότητες:
• Εισαγωγή-Τι είναι το L.O.T.O-Πως ξεκίνησε
• Ασφάλεια Στην Εργασία
• Διαδικασία Συντήρησης
• Ασφάλεια- Υπεύθυνοι Ασφάλεια L.O.T.O.
• Management-Διαχείριση


Δήλωσε συμμετοχή