Πρώτες Βοήθειεσ

Πρώτες Βοήθειες

Η καθημερινή ζωή κρύβει πολλούς κινδύνους, που απειλούν την ασφάλεια μας. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή η ύπαρξη ενός ατόμου γύρω μας με γνώσεις στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού.

Διαχείριση Κρισεων

Διαχείριση Κρισεων

Σε εποχές που οι καταστροφές διαδέχονται ή μία την άλλη, οι γνώσεις και οι διαδικασίες που θα αναπτύξει ο καθένας μας, θα βοηθήσουν είτε την κοινωνία γενικά ή την εταιρεία στην οποία εργάζονται ή και το ίδιο τους το σπίτι.

Διάσωαση

Διάσωση

Η γνώση τεχνικών διάσωσης, μπορεί να φανεί χρήσιμη είτε για να βοηθήσουμε έναν φίλο μας, ή έναν συνάδελφο μας ή ακόμη και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Υγιεινή & Ασφαλεια

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μίας επιχείρησης.