Ομάδες Διάσωσης Στο Χώρο Εργασίας – EKYZ

Ομάδες Διάσωσης Στο Χώρο Εργασίας

Ομάδες Διάσωσης Στο Χώρο Εργασίας

Το πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση και τη δημιουργία Ομάδων Διάσωσης στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα, στο τελικό του στάδιο είναι διάρκειας 63 ωρών. Χωρίζεται σε τρία επίπεδα από 21 ώρες το καθένα και το κάθε επίπεδο είναι ανεξάρτητο αλλά προσθετικό στο προηγούμενο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:


Δήλωσε συμμετοχή

  • Γνωριμία με τον εξοπλισμό
  • Θέματα ασφάλειας, κινδύνων και πρώτων βοηθειών
  • Διαχείριση τραυματία και ψυχολογική υποστήριξη
  • Τεχνικές διαχείρισης διασωστικού εξοπλισμού
  • Ανέλκυση και καθέλκυση φορείου από 20 μέτρα
  • Ανέλκυση και καθέλκυση φορείου από 10 μέτρα
  • Διαχείριση τραυματία σε περιορισμένους χώρους
  • Απεγκλωβισμός τραυματία από περιορισμένο χώρο