Χρήση Σχοινιών Στη Διάσωση – EKYZ

Χρήση Σχοινιών Στη Διάσωση

Χρήση Σχοινιών Στη Διάσωση

Η Διάσωση από ύψος αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης στην Εργασία σε ύψος. Περιλαμβάνει τις τακτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που θα συμβούν σε ύψος και της Διάσωσης με χρήση σχοινιών.
Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες (4 ώρες θεωρία-12 ώρες πρακτική)

Ενότητες:
• Βασικοί Κόμποι Διάσωσης
• Καταβατήρες
• Πολύσπαστα
• Ασφάλεια Σχοινιών
• Σχοινιά Δυναμικά (Impact Force)
• Rapel
• Φορείο
• Προσέγγιση Τραυματία
• Ψυχολογική Υποστήριξη Τραυματία
• Συνοδεία Φορείου
• Ασύρματοι
• Φυσική Κατάσταση Διασώστη
• Μέσα Ατομικής Προστασίας


Δήλωσε συμμετοχή