Χρήση Σχοινιών Στη Διάσωση

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες (4 ώρες θεωρία-12 ώρες πρακτική)

Η Διάσωση από ύψος αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης στην Εργασία σε ύψος.

Περιλαμβάνει τις τακτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που θα συμβούν σε ύψος και της Διάσωσης με χρήση σχοινιών.


Δήλωσε συμμετοχή

Θεματικές Ενότητες:

• Βασικοί Κόμποι Διάσωσης

• Καταβατήρες

• Πολύσπαστα

• Ασφάλεια Σχοινιών

• Σχοινιά Δυναμικά (Impact Force)

• Rapel


• Φορείο

• Προσέγγιση Τραυματία

• Ψυχολογική Υποστήριξη Τραυματία

• Συνοδεία Φορείου

• Ασύρματοι

• Φυσική Κατάσταση Διασώστη

• Μέσα Ατομικής Προστασίας