Ασφαλής Eίσοδος Σε Περιορισμένους Χώρους Εργασίας – EKYZ

Ασφαλής Eίσοδος Σε Περιορισμένους Χώρους Εργασίας

Ασφαλής Eίσοδος Σε Περιορισμένους Χώρους Εργασίας

Η χρήση των αναπνευστικών συσκευών κρίνεται αναγκαία σε περιπτώσεις εισόδου των εργαζομένων (για εργασία ή Διάσωση) σε περιορισμένους χώρους με έλλειψη οξυγόνου ή σε περιβάλλον με συγκέντρωση τοξικών αερίων και ουσιών.
Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες (2 ώρες θεωρία – 6 ώρες πρακτική)

Ενότητες
• Προσέγγιση χώρου
• Εξασφάλιση χώρου από τρίτους
• Έξοδοι διαφυγής
• Αερισμός χώρου
• Ψυχολογία-Φυσική κατάσταση εργαζομένου


Δήλωσε συμμετοχή