Τεχνικοί Ασφαλείας

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και (1) εργαζόμενο, έχει νομική υποχρέωση (Ν.3850/10) να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας, παρέχει στον εργοδότη συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στο ΕΚΥΖ συνεργαζόμαστε Πανελλαδικά με έμπειρους και αξιόπιστους Τεχνικούς Ασφαλείας σε ανταγωνιστικές τιμές, με κριτήριο τον σεβασμό στην ασφάλεια των εργαζομένων.

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την ENVIROMETRICS Ε.Π.Ε.


Ενδιαφέρομαι