Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής

Καλώς ήρθατε στο Εκπαιδευτικό Κέτρο Υποστήριξης Ζωής! Η Αφετηρία, το Επίκεντρο και ο Πυρήνας των προσπαθειών μας στοχεύει στην Προστασία του Υπέρτατου Αγαθού της Ανθρώπινης Ζωής και της Σωματικής Ακεραιότητας, γεγονός που αποτελεί την δική μας μικρή συνεισφορά στην κοινωνία.

Νομοθεσία


Πρώτο μέλημα όλων των εταιρειών, των συλλόγων αλλά και των κρατικών φορέων πρέπει να είναι η υγεία και η ασφάλεια. Ο καθένας μας είναι εκτεθειμένος σε πλήθος κινδύνων, που απειλούν την υγεία του, την σωματική του ακεραιότητα ή ακόμα και την ίδια του την ζωή. Η φροντίδα για το αναπάντεχο απλώνεται σε ποικίλους τομείς:

• Κτηριακή ασφάλεια και προδιαγραφές κινδύνου και καταστροφών
• Μέλημα για την εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας στις Πρώτες Βοήθειες
• Εξειδικευμένη ασφάλεια (για την ηχορύπανση, σηματοδότηση επικίνδυνων χώρων κ.α.)

Πέρα από τον υπ’ αριθμό 3850/2.6.2010 νόμο «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων», βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας – Οδηγίας «ΠΛΑΙΣΙΟ», η παρουσία εκπαιδευμένων ατόμων στην παροχή Πρώτων βοηθειών, στη Πυρασφάλεια και στην Εκκένωση στον χώρο εργασίας καθίσταται απαραίτητη και πρωταρχική ενέργεια.
Κατεβάστε τη νομοθεσία από εδώ: Νομοθεσία


Εξοπλισμός Διάσωσης


Το κέντρο μας έχει την δυνατότητα να προμηθεύσει τους χώρους εργασίας αλλά ιδιώτες με εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών, Διάσωσης και οτιδήποτε έχει σχέση με την Ασφάλεια. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποια εξ αυτών στο κατάστημα μας, στην αντίστοιχη ενότητα ΚατάστημαΤόπος υλοποίησης


Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται είτε ενδοεπιχειρησιακά σε όλη την Ελλάδα, είτε εξωεπιχειρησιακά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ανάλογα με τις ανάγκες.
Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα Απομακρυσμένης Ασύγχρονης και Σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω internet και της πλατφόρμας Courses Online.