Εργασία Σε Ύψος – EKYZ

Εργασία Σε Ύψος

Εργασία Σε Ύψος

Τα ατυχήματα λόγω εργασίας σε ύψος αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στους εργασιακούς χώρους. Ως «Εργασία σε ύψος» νοείται η εργασία σε θέσεις όπου, αν δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προφυλάξεις, ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να πέσει από μια απόσταση όπου μπορούν να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες.
Στο πρόγραμμα διδάσκονται οι τεχνικές και όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για τη μείωση του κινδύνου των εργαζομένων από πτώση, ενώ εργάζονται σε ύψος.
Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες (4 ώρες θεωρία-12 ώρες πρακτική)

Ενότητες:
• Βασικοί Κόμποι Εναέριας Εργασίας
• Τύποι Καταβατήρων
• Ασφάλεια Σχοινιών
• Σχοινιά Στατικά & Ημιστατικά
• Shock Absorber
• Rapel
• Αυτοδιάσωση
• Προστασία Σχοινιών
• Μεταφορά Υλικών
• Προστασία Εργαζομένου
• Ατομικός Εξοπλισμός
• Ψυχολογία-Φυσική Κατάσταση Εργαζομένου


Δήλωσε συμμετοχή