Ασφαλής Εργασία Σε Ύψος

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες στην Δια Ζώσης εκπαίδευση

Τα ατυχήματα λόγω εργασίας σε ύψος αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στους εργασιακούς χώρους.

Ως «Εργασία σε ύψος» νοείται η εργασία σε θέσεις όπου, αν δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προφυλάξεις, ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να πέσει από μια απόσταση όπου μπορούν να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες.

Στο πρόγραμμα διδάσκονται οι τεχνικές και όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για τη μείωση του κινδύνου των εργαζομένων από πτώση, ενώ εργάζονται σε ύψος.


Δήλωσε συμμετοχή

Θεματολογία:

• Εισαγωγή στην ανάβαση και στην ασφαλή εργασία σε ύψος

• Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία σε ύψος

• Μέτρα και πρακτικές αποτροπής - μείωσης κινδύνου και ασφαλούς εργασίας σε ύψος

• Απαραίτητα Μ.Α.Π. για εργασία σε ύψος

• Πρακτική χρήση των υλικών

• Ζώνες Ασφαλείας

• Προστασία Από Πτώση

• Αγκυρώσεις - Τεχνικές Αγκυρώσεων

• Μεταφορά Υλικών

• Ψυχολογία - Φυσική Κατάσταση Εργαζομένου

Πρακτική εξάσκηση με 2 σενάρια

Η τελευταία ενότητα γίνεται στα διά ζώσης μόνο, όχι στα webinar