Υπηρεσίες

Βιομηχανικές Υπηρεσίες

Το ΕΚΥΖ, μετά από 13 χρόνια επιτυχούς πορείας δίπλα στις επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, δίνει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις με τις υπηρεσίες των Εργασιών σε Βιομηχανικούς Χώρους ,του Γιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας. Σε συνδυασμό με το project innovationlife (περισσότερα εδώ), κάθε επιχείρηση και κάθε βιομηχανία, μπορεί να έχει τον δικό της σύμβουλο ή συνεργάτη ώστε να καλύψει πλήρως κάθε της ανάγκη.