Αναγνώριση – Ανταπόκριση σε βομβιστική απειλή & ομηρία

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 6 ώρες

Εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλειας που παρέχει την απαραίτητη γνώση για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών (βομβιστικών, τηλεφωνικών, ύποπτο δέμα), καθώς και για καταστάσεις ομηρίας.

Διδάσκονται οι ενδεδειγμένες ενέργειες και βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούμε.

Θεματολογία:

Date:

Tags: