Αντιμετώπιση περιστατικών βίας στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση .

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Τα περιστατικά βίας αυξάνονται καθημερινά στους χώρους εργασίας. Το πρόγραμμα εστιάζει στις ενδεδειγμένες ενέργειες και βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούμε σε παρόμοια περιστατικά στους χώρους εργασίας μας.

Θεματολογία:

Date:

Tags: