Ασφαλής Eίσοδος Σε Περιορισμένους Χώρους Εργασίας

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες (2 ώρες θεωρία – 6 ώρες πρακτική)

Η χρήση των αναπνευστικών συσκευών κρίνεται αναγκαία σε περιπτώσεις εισόδου των εργαζομένων (για εργασία ή Διάσωση) σε περιορισμένους χώρους με έλλειψη οξυγόνου ή σε περιβάλλον με συγκέντρωση τοξικών αερίων και ουσιών.

Θεματικές Ενότητες:

Date:

Tags: