Διάσωση Με Χρήση Αναπνευστικών Συσκευών

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 3-5 ημέρες

Πολλά περιστατικά θανάτων και σοβαρών τραυματισμών εργαζομένων , συμβαίνουν ενώ αυτοί εργάζονται σε κλειστούς χώρους.

Υπολογίζεται ότι το 60% των θανάτων, αφορά σε άτομα που επεμβαίνουν για να βοηθήσουν σε κάποιο έκτακτο περιστατικό που συνέβη σε κλειστό χώρο, ενώ δεν έχουν επαρκείς γνώσεις.

Ενότητες Θεωρίας & Πρακτικής:

Date:

Category:

Tags: