Εισαγωγή στα επικίνδυνα υλικά

Διδάσκονται οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουμε όταν διαχειριζόμαστε ή ερχόμαστε σε επαφή με επικίνδυνα υλικά

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online) και Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Διάρκεια προγράμματος: 6 ώρες

Διδάσκονται οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουμε όταν διαχειριζόμαστε ή ερχόμαστε σε επαφή με επικίνδυνα υλικά

Θεματολογία:

Date:

Tags: