Εκκένωση

Η Εκκένωση κτιριακών εγκαταστάσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απαιτείται να γίνεται με συντονισμό και ασφάλεια. Η εκπαίδευση στην Εκκένωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Η Εκκένωση κτιριακών εγκαταστάσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απαιτείται να γίνεται με συντονισμό και ασφάλεια. Η εκπαίδευση στην Εκκένωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

Θεματολογία:

Date:

Tags: