Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Στο ΕΚΥΖ, μέσα από την πολυετή πείρα μας και στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, παρέχουμε πλέον και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Βιομηχανικούς χώρους και άλλες εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών, εξασφαλίζοντας πάντα το υψηλό επίπεδο στην παροχή όλων των υπηρεσιών μας.
Ενδεικτικά αναφέρονται με την Διεθνή τους ορολογία :

  • Work at height Services
  • Rope rescue standby Services
  • Confined space rescue standby Services
  • Employess Well Being (Consultancy & On line, telecommunication)
  • Work Permit
  • Audits
  • Legislation Compliance
  • Safety Services
  • Emergency systems : Develop procedures, emergency exercises, review existing systems, audit and evaluate