Άμεσες Πρώτες Βοήθειες

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια Προγράμματος: 4 ώρες, εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί στην τάξη και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.

Είναι ένα θεωρητικό πρόγραμμα διδασκαλίας Βασικών αρχών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για όλους τους πολίτες. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται, για να βοηθήσουμε κάποιον που χρειάζεται άμεση βοήθεια, μέχρι να έρθουν οι επαγγελματίες διασώστες.

Κατάλληλο για όσους δεν μπορούν να διαθέσουν πολύ χρόνο, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για να βοηθήσουν ένα συνάνθρωπό τους.

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

  • Νομοθεσία
  • Αρχική εκτίμηση του περιστατικού
  • Πώς να διατηρήσουμε στην ζωή ένα άτομο το οποίο δεν αναπνέει (ΚΑΡΠΑ)
  • Αντιμετώπιση πνιγμονής
  • Πώς να αντιμετωπίζουν έναν ασθενή ή τραυματία ο οποίος αναπνέει
  • Αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας
  • Αντιμετώπιση καταπληξίας
  • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας

Date:

Tags: