Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες Για Ενήλικες

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).
Είναι διάρκειας 8 ωρών εφόσον πραγματοποιηθεί στην τάξη, και η πιστοποίηση του έχει 2ετή ισχύ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των Βασικών Πρώτων Βοηθειών, που πρέπει ο καθένας να γνωρίζει, για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να διατηρήσουμε στη ζωή το συνάνθρωπο, τον συνάδελφο, το συγγενή ή τον φίλο μας όπου και όταν χρειαστεί, μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια.

Κατάλληλο για χώρους με χαμηλή επικινδυνότητα σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

 • Παροχέας Πρώτων Βοηθειών
 • Ατομική Προστασία
 • Χρησιμοποιώντας Φραγμούς (Πρακτική)
 • Νομικά Θέματα
 • Κλήση Επαγγελματικής Βοήθειας
 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Δευτεροπαθής Καρδιακή Ανακοπή
 • Θωρακικές Συμπιέσεις (Πρακτική)
 • Αναπνοές Διάσωσης (Πρακτική)
 • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
 • Πρωτοβάθμια Εκτίμηση μη Ανταποκρινόμενου Ατόμου
 • Φροντίδα για Καρδιακή Ανακοπή (Πρακτική)
 • ΚΑΡΠΑ με Πολλούς Παρόχους (Αναφορά)
 • Πνιγμονή – Αναφορά στη συσκευή LifeVac (Πρακτική)
 • Έλεγχος Αιμορραγίας (Πρακτική)
 • Καταπληξία
 • Διάφοροι Τραυματισμοί-Ρινορραγία- Βγαλμένο δόντι
 • Λιποθυμία
 • Εγκεφαλικό
 • Σπασμοί
 • Πόνος, Έντονη Πίεση ή Δυσφορία Στο Στήθος
 • Συναισθηματική φόρτιση Παροχέα Πρώτων Βοηθειών

Date:

Tags: