ΚΑΡΠΑ & Χρήση Απινιδωτή

Το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, στοχεύει στην εκμάθηση της σωστής και ποιοτικής ΚΑΡΠΑ, καθώς και στην εξοικείωση της χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Eίναι διάρκειας 6 ωρών εφόσον πραγματοποιηθεί στην τάξη και η πιστοποίηση του έχει 2ετή ισχύ.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκμάθηση της σωστής και ποιοτικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Σύμφωνα με τις στατιστικές στις Πρώτες Βοήθειες, η σωστή και ποιοτική ΚΑΡΠΑ σε συνδυασμό με τη χρήση του Αυτόματου εξωτερικού Απινιδωτή, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ατόμου που έχει υποστεί Καρδιακή Ανακοπή.

Ένα πρόγραμμα για όλους του πολίτες.

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

 • Νομοθεσία
 • Κατανόηση του ρόλου του Πρώτου Βοηθού
 • Ασφάλεια χώρου και βασικές αρχές ατομικής προστασίας
 • Αρχική Εκτίμηση ενός περιστατικού
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)
 • Αντιμετώπιση αναίσθητου πάσχοντα
 • Θέση ανάνηψης
 • Αλυσίδα Επιβίωσης
 • Συνεχής εκτίμηση και φροντίδα
 • Αντιμετώπιση Πνιγμονής.
 • Χρήση συσκευής LifeVac
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας

Date:

Tags: