Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες (AFA)

Το πρόγραμμα διατίθεται μόνο σε Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Είναι διάρκειας 40 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.

Tο πρόγραμμα εισάγει μία προχωρημένη διαδικασία εκτίμησης ασθενούς ή τραυματία, για να βοηθήσει στη διαχείριση ατόμων που αναπνέουν. Περιλαμβάνει επίσης μία καλύτερη μέθοδο ενοποίησης με το ΕΚΑΒ, καθώς και αρκετά εξειδικευμένα ζητήματα και δεξιότητες που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες με χρήση ασθενοφόρου.

Κατάλληλο για Εθελοντές Διασώστες και Ομάδες Διάσωσης σε χώρους εργασίας που διαθέτουν ασθενοφόρο.

Το πρόγραμμα Advanced First Aid, είναι πιστοποιημένο από το ASHI

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Α) Βασικές Πρώτες Βοήθειες
Β) Συστήματα Οργανισμού
 • Αναπνευστικό σύστημα
 • Κυκλοφορικό σύστημα
 • Μυοσκελετικό σύστημα
 • Νευρικό σύστημα
 • Δέρμα
Γ) Προχωρημένη Εκτίμηση Ασθενή
 • Νομοθεσία
 • Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού
 • Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση
 • Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)
 • Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή
 • Βασικά ζωτικά σημεία
 • Λήψη αρτηριακής πίεσης
 • Συνεχιζόμενη εκτίμηση
 • Σακχαρόμετρο-Παλμικό οξύμετρο
Δ) Συνεργασία με ΕΚΑΒ
 • Αναφορά ενεργειών-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ
 • Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή
Ε) Επιπλέον Δεξιότητες
 • Χρήση ασκού εμφυσήσεων
 • Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα
 • Αναρρόφηση-Στοματοφαρυγγικός και ρινοφαρυγγικός αεραγωγός
 • Ακινητοποίηση κεφαλής-Νάρθηκες ακινητοποίησης-Φορεία
 • Αφαίρεση κράνους (κατά περίπτωση)
 • Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
 • Διαλογή (Triage)
 • Διαχείριση Ιατρικού Οξυγόνου
 • Συναισθηματική φόρτιση στην παροχή Επείγουσας φροντίδας

Date:

Tags: