Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες Για Παιδιά & Βρέφη

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση δεξιοτήτων Πρώτων Βοηθειών, που πρέπει ο καθένας που συναναστρέφεται με παιδιά να γνωρίζει, για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή τους καταστάσεων.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Είναι διάρκειας 8 ωρών εφόσον πραγματοποιηθεί στην τάξη και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.

Κατάλληλο για το Πιλοτικό πρόγραμμα: «Νταντάδες της γειτονιάς»
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση δεξιοτήτων Πρώτων Βοηθειών, που πρέπει ο καθένας που συναναστρέφεται με παιδιά να γνωρίζει, για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή τους καταστάσεων.

Κατάλληλο για γονείς, δασκάλους, νηπιαγωγούς και γενικά όσους έρχονται καθημερινά σε επαφή με παιδιά και βρέφη.

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

 • Παροχέας Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών (Υποχρεώσεις Παροχέα Στην Εργασία)
 • Ατομική Προστασία-Χρησιμοποιώντας Φραγμούς
 • Νομικά Θέματα
 • Κλήση Επαγγελματικής Βοήθειας
 • Καρδιακή Ανακοπή (Αιφνίδια-Δευτεροπαθής)
 • Θωρακικές Συμπιέσεις
 • Αναπνοές Διάσωσης
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Πρωτοβάθμια Εκτίμηση Μη Ανταποκρινόμενου Ατόμου
 • Θέση Ασφαλείας
 • Φροντίδα Για Καρδιακή Ανακοπή
 • Πνιγμός
 • ΚΑΡΠΑ Μόνο Με Θωρακικές Συμπιέσεις
 • Προσέγγιση Πολλών Παροχέων Στην ΚΑΡΠΑ
 • Πνιγμονή – Χρήση της Συσκευής Life Vac
 • Πρωτοβάθμια Εκτίμηση Ανταποκρινόμενου Ατόμου
 • Έλεγχος Αιμορραγίας
 • Tourniquet
 • Χρήση Αιμοστατικών
 • Εσωτερική Αιμορραγία
 • Καταπληξία
 • Ειδικοί Τραυματισμοί (Ακρωτηριασμός, Μικροί Τραυματισμοί, Ρινορραγία, Τραυματισμός Στο Στόμα, Βγαλμένο δόντι, Ενσφηνωμένο Αντικείμενο Στο Μάτι)
 • Μεταβλητό Επίπεδο Συνείδησης
 • Δυσκολία Στην Αναπνοή-Δύσπνοια
 • Άσθμα
 • Σοβαρή Αλλεργική Αντίδραση (Αναφυλαξία)
 • Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών
 • Συνεχής Εκτίμηση Και Φροντίδα
 • Συναισθηματική Φόρτιση Παροχέα Πρώτων Βοηθειών

Date:

Tags: